งานวิ่ง

บางแสนหรรษากับ งานวิ่ง คุณภาพที่แม้แต่ชาวต่างชาติยังต้องหันมาสนใจ

งานวิ่ง ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักวิ่งมารวมตัวกัน เมื่อก่อนนั้นยังวิ่งยังมีไม่ค่อยมากเนื่องจากการจัดระเบียบที่ยังไม่เป็นแบบแผนและยังไม่เป็นระบบ นักวิ่งจึงสามารถไปวิ่งได้แค่สนามใกล้ๆบ้านที่ต้องไปสมัครที่สนามวิ่งนานๆโดยการลงชื่อและจ่ายเงิน ในงานวิ่งหลังจากวิ่งเสร็จแล้วจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อและเหรียญโดยงานส่วนใหญ่จะแจกเป็นของรางวัลพื้นฐาน การแข่งขันที่มีการพูดถึงในประเทศไทยมากที่สุดก็คืองานที่บางแสน งานวิ่ง ในยุคดิจิตอลที่มีเว็บไซต์มากมายที่เป็นเว็บไซต์รวมงานวิ่งซึ่งทำให้นักวิ่งงั้นสามารถสมัครวิ่งได้ทั่วประเทศ ทำให้คนนั้นสามารถเข้าถึงงานวิ่งได้มากขึ้น การที่มีเว็บไซต์เกิดขึ้นทำให้กิจกรรมงานวิ่งนั้นมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการวิ่งนั้นในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 10 กิโลหรือมินิมาราธอน  21 กิโลหรือฮาล์ฟมาราธอน และ 42กิโลที่เราเรียกว่าฟูลมาราธอน  ซึ่งสนามบินใหญ่นั้นจะมีระยะดังกล่าวจัดการแข่งขันอยู่เสมอ และการแข่งขันที่มีการพูดถึงในประเทศไทยก็คืองานที่บางแสน บางแสนนั้นได้จัดการแข่งขันงานวิ่งมาโดยตลอด โดยจะแบ่งการแข่งขันเป็น 3…

View More บางแสนหรรษากับ งานวิ่ง คุณภาพที่แม้แต่ชาวต่างชาติยังต้องหันมาสนใจ