กีฬายิงธนู

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ กีฬายิงธนู

กีฬายิงธนู เป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องมีทักษะความแม่นยำที่สูงมาก ซึ่งหากมีการฝึกฝนบ่อยครั้งก็จะสามารถพัฒนาทักษะความแม่นยำในการเล่นกีฬายิงธนูได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การเล่นกีฬายิงธนูนั้นมีความอันตรายเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬายิงธนูนั้นเป็นธนูจริง ๆซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ในสมัยอดีต ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องมีความระมัดระวังในการเล่นกีฬายิงธนูเป็นพิเศษ และทำตามกฎกติกาของการเล่นกีฬายิงธนูอย่างเคร่งครัด บทความเกี่ยวกับกีฬานี้จึงจะมาให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงธนูเพิ่มเติม เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม และเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ที่เล่นกีฬายิงธนู กีฬายิงธนู ผู้เล่นจึงต้องมีความระมัดระวังในการเล่นกีฬายิงธนูเป็นพิเศษ             ผู้ที่เล่นกีฬายิงธนู และมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นประจำนั้นจะได้ประโยชน์มากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อช่วงไหล่ และปอดที่มีความแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากการเล่นกีฬายิงธนูนั้นจะต้องมีการกำหนดลมหายใจเพื่อไม่ให้ไปรบกวนในขณะที่ทำการเล็งเป้าหมาย การฝึกกำหนดลมหายใจจึงทำให้ปอดสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้น             หากคันธนูไม่มีลูกธนูบรรจุอยู่ ผู้เล่นกีฬายิงธนูไม่ควรที่จะดึงสายของคันธนูเล่นอย่างเด็ดขาด เพราะหากทำบ่อยครั้งจะทำให้คันธนูนั้นชำรุดเสียหายได้ การที่จะดึง…

View More เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ กีฬายิงธนู