กีฬาเทควันโด

ประโยชน์ของ กีฬาเทควันโด ฝึกให้ลูกเล่นเทควันโดแต่เด็ก

กีฬาเทควันโด นั้นนอกจากจะเป็นกีฬาที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ฝึกความคล่องแคล่วของร่างกายแล้วนั้น ยังเป็นกีฬาที่ทำให้ผู้เล่นได้ความรู้ในเรื่องของทักษะศิลปะการป้องกันตัวอีกด้วย และมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆอีกมากมาย ซึ่งถือว่ากกีฬาเทควันโดนั้นเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากมายหลายด้านเลยทีเดียว บทความเกี่ยวกับกีฬานี้จึงจะพาไปดูว่าประโยชน์ของกีฬาเทควันโดนั้นมีอะไรบ้าง

กีฬาเทควันโด

            การเล่นกีฬาเทควันโดนั้นจะทำให้ผู้ที่มีการทรงตัวที่ดีเพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้เล่นกีฬาประเภทนี้ เพราะในการเล่นกีฬาเทควันโดนั้นจะต้องมีการฝึกฝนการทรงตัวเพื่อการหลบหลีกคู่ต่อสู้ และใช้เท้าข้างเดียวในการทรงตัวอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นประโยชน์ของกีฬาเทควันโดจึงเป็นการเพิ่มการทรงตัวที่ดีให้กับผู้เล่น

กีฬาเทควันโด

            หากมีการเล่นกีฬาเทควันโดอย่างเป็นประจำ จะช่วยทำให้ผู้เล่นนั้นมีกล้ามเนื้อ และข้อต่อตามส่วนต่าง ๆของร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากการฝึกฝนการเตะ การต่อย และการกระโดด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายทุก ๆส่วนอยู่ตลอดเวลาในการเล่นกีฬาเทควันโด

กีฬาเทควันโด

            ผู้ที่เล่นกีฬาเทควันโดเป็นประจำจะช่วยทำให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นจากการฝึกฝนตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ทุกวัน และยังเป็นการช่วยทำให้ผู้เล่นกีฬาเทควันโดนั้นมีสมาธิที่ดีเพิ่มมากขึ้นจากการจดจำท่าทางต่าง ๆอีกด้วย

            กีฬาเทควันโดนั้นสอนให้ผู้เล่นรู้จักน้ำใจนักกีฬา และเคารพต่อกฎกติกาต่าง ๆของกีฬาเทควันโด จึงทำให้ผู้เล่นกีฬาเทควันโดนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น และได้รับเพื่อนใหม่ ๆจากการเล่นกีฬาประเภทนี้

            และประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาเทควันโดที่มากที่สุดก็คือ การได้รับความรู้ในเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวที่จะสามารถใช้ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี กีฬาเทควันโดจึงเป็นกีฬาที่ควรจะเล่นเป็นอย่างมาก เพราะมีประโยชน์มากมายหลายด้าน และยังได้รับวิชาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

>>>>การแข่งขันกีฬา >>>>เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ กีฬายิงธนู

เกาหลีใต้ใช้ระบบหลอดเลือดแบบ Tekken มาใช้กับการแข่งขัน เทควันโด้