กีฬายิงธนู

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ กีฬายิงธนู

กีฬายิงธนู เป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องมีทักษะความแม่นยำที่สูงมาก ซึ่งหากมีการฝึกฝนบ่อยครั้งก็จะสามารถพัฒนาทักษะความแม่นยำในการเล่นกีฬายิงธนูได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การเล่นกีฬายิงธนูนั้นมีความอันตรายเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬายิงธนูนั้นเป็นธนูจริง ๆซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ในสมัยอดีต ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องมีความระมัดระวังในการเล่นกีฬายิงธนูเป็นพิเศษ และทำตามกฎกติกาของการเล่นกีฬายิงธนูอย่างเคร่งครัด บทความเกี่ยวกับกีฬานี้จึงจะมาให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงธนูเพิ่มเติม เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม และเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ที่เล่นกีฬายิงธนู

กีฬายิงธนู ผู้เล่นจึงต้องมีความระมัดระวังในการเล่นกีฬายิงธนูเป็นพิเศษ

กีฬายิงธนู

            ผู้ที่เล่นกีฬายิงธนู และมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นประจำนั้นจะได้ประโยชน์มากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อช่วงไหล่ และปอดที่มีความแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากการเล่นกีฬายิงธนูนั้นจะต้องมีการกำหนดลมหายใจเพื่อไม่ให้ไปรบกวนในขณะที่ทำการเล็งเป้าหมาย การฝึกกำหนดลมหายใจจึงทำให้ปอดสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้น

กีฬายิงธนู

            หากคันธนูไม่มีลูกธนูบรรจุอยู่ ผู้เล่นกีฬายิงธนูไม่ควรที่จะดึงสายของคันธนูเล่นอย่างเด็ดขาด เพราะหากทำบ่อยครั้งจะทำให้คันธนูนั้นชำรุดเสียหายได้ การที่จะดึง หรือปล่อยสายคันธนูนั้นควรที่จะมีการบรรจุลูกธนูก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการถนอมอุปกรณ์ในการเล่นกีฬายิงธนู นี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงธนูเล็ก ๆน้อย ๆที่ผู้เล่นกีฬายิงธนูควรที่จะรู้

กีฬายิงธนู

            ก่อนที่จะเริ่มเล่นกีฬายิงธนู หรือก่อนการฝึกฝนทุกครั้ง ผู้เล่นกีฬายิงธนูควรที่จะตรวจสอบคันธนูว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิงธนู โดยการตรวจเช็คก่อนว่าส่วนที่ต้องมีการ Lock นั้น Lock อยู่หรือไม่ และสายธนูมีสภาพที่พร้อมใช้งานหรือชำรุดหรือไม่

            ในการเล่นกีฬายิงธนูนั้นผู้เล่นควรที่จะยืนอยู่ในจุดที่ได้มีการกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งในกีฬายิงธนูจะเรียกจุดที่ให้ผู้เข้าแข่งขันยืนว่า Shooting Line โดยให้ผู้เล่นกีฬายิงธนูยืนอยู่ด้านหลังของเส้นนี้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในขณะที่เล่นกีฬายิงธนู รวมไปถึงผู้ที่รับชมกีฬายิงธนูก็เช่นกัน ไม่ควรที่จะยืนล้ำเส้น Shooting Line อย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย

มารู้จักกีฬายิงธนูให้มากขึ้น

<<ข่าวกีฬาวันนี้>> <<มวย>>