กีฬาว่ายน้ำ

การแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ กับข้อควรรู้เกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนทุกเพศทุกวัยในปัจจุบัน เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนอบอ้าวอีกด้วย ทั้งนี้กีฬาว่ายน้ำยังเป็นเหมือนวิชาการเอาตัวรอดอย่างหนึ่ง หากคุณประสบกับอุบัติเหตุทางน้ำ คุณจะสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองให้รอดชีวิตได้ กีฬาว่ายน้ำจึงเป็นกีฬาที่มีประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียว บทความนี้จึงจะมาบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำเล็ก ๆน้อย ๆให้ผู้ที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำได้ทำความเข้าใจ และรู้จักกับกีฬาว่ายน้ำเพิ่มมากขึ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ กีฬาว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ

            การว่ายน้ำนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยอดีต ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์สามารถที่จะว่ายน้ำได้หากมีการฝึกหัด เพื่อเป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิต เช่น การหาอาหารในน้ำ เป็นต้น จึงเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์สามารถที่จะว่ายน้ำได้ตั้งแต่ในสมัยอดีต โดยในอดีตนั้นมนุษย์มักจะเลียบแบบท่าทางการว่ายน้ำจากกบ เพราะเป็นท่าทางในการว่ายน้ำที่ง่ายมากที่สุดแล้ว

กีฬาว่ายน้ำ

            ในปัจจุบันการว่ายน้ำก็ได้ถูกนำมาเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำถูกจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรก ในสมัยนั้นกีฬาว่ายน้ำยังเป็นการว่ายน้ำแบบ Free style คือ ผู้เข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำสามารถที่จะใช้ท่าทางใดในการว่ายน้ำก็ได้ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ได้มีการกำหนดไว้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ผู้ที่ถึงเส้นชัยก่อนเป็นอันดับแรกก็จะเป็นผู้ชนะ

กีฬาว่ายน้ำ

            เมื่อกีฬาว่ายน้ำเริ่มได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้มีการพัฒนาท่าทางต่าง ๆที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ำ เช่น ท่าผีเสื้อ ท่าตีกรรเชียง เป็นต้น เพื่อท่วงท่าที่สวยงามในขณะที่ว่ายน้ำ รูปแบบในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจึงเพิ่มความยากมากขึ้น เพราะนอกจากจะต้องไปถึงเส้นชัยก่อนเป็นอันดับแรกแล้ว ผู้เข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจะต้องใช้ท่าทางในการว่ายน้ำที่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้อีกด้วยจึงจะเป็นผู้ชนะ

            ในอดีตนั้นการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมักจะแข่งขันกันตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป แต่ในปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนากีฬาว่ายน้ำก็ได้มีการสร้างสระว่ายน้ำที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำขึ้นมาเพื่อให้มีความแม่นยำในเรื่องของระยะทาง และไม่มีสิ่งที่จะมากีดขวางในการแข่งขัน ทั้งหมดที่บทความนี้นำมาก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำเล็ก ๆน้อย ๆ หวังว่าจะทำให้ผู้ที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำมีความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำเพิ่มมากขึ้น มาดูประวัติกีฬาว่ายน้ำ

#ตามติดวงการกีฬา #รู้ลึกฟุตบอลนอก